B+M levert in binnenstad Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft B+M een drietal vergunningen verleend om te mogen leveren in de binnenstad van Amsterdam. Zo kun jij er zeker van zijn dat jouw totale logistieke proces in vertrouwde handen blijft van onze ervaren chauffeurs!

De kademuren en bruggen in het centrum van Amsterdam hebben veel te lijden onder het vele zware verkeer. Om overbelasting tegen te gaan en verdere schade te beperken, gelden er vanaf 1 oktober 2021 strengere regels voor zwaar vrachtverkeer in de binnenstad.

De belangrijkste wijzigingen:

  • De huidige 7,5t-zone wordt uitgebreid met een gedeelte van de Zeelheldenbuurt in West. Ook de vrachtroutes maken deel uit van de zone, ook voor deze wegen is straks een ontheffing nodig.
  • De bovengrens voor het aanvragen van een zoneontheffing is verlaagd van 45 ton naar 30 ton.
  • Voertuigen zwaarder dan 30 ton komen alleen nog in aanmerking voor een routeontheffing met een verklaring ondeelbare lading of in geval van bijzondere voertuigen.
  • Er wordt uitgegaan van het werkelijke gewicht van het voertuig in plaats van de toegestane maximum massa (TMM).
  • Er gelden gedragsregels voor chauffeurs van zware voertuigen.

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden contact met ons op.