Prijsverhogingen mei 2021

In onze vorige marktinformatie hebben wij je al geïnformeerd over de sterke prijsverhogingen en de toegenomen levertijden voor met name de productgroepen staal, hout en plaatmateriaal.

De voortdurende stijging in de vraag, gekoppeld aan de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen, zetten de markt verder onder druk. Vanwege deze ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt de prijzen aan te passen. Dit betekent dat met ingang van 1 mei 2021 een prijsverhoging geldt voor onderstaande producten.

De opwaartse prijsontwikkeling lijkt zich verder voort te zetten en voor diverse materialen wisselen de prijzen op dagelijkse basis. Eventuele toekomstige prijsverhogingen sluiten wij daarom niet uit. Wij zullen je daarover maandelijks informeren.

Mocht je problemen ondervinden door deze prijsverhogingen op lopende projecten, laat het ons weten, zodat we samen een oplossing kunnen vinden.

Prijsverhoging metal stud per 1 april 2021

Prijsverhoging per 1 april 2021

Prijsverhoging per 1 maart 2021

Prijsverhoging per 1 januari 2021

Prijsverhoging per 1 januari 2020

Prijsverhoging per 1 februari 2019

Tabel prijsverhoging B+M februari 2019

Prijsverhoging per 1 januari 2019

Tabel prijsverhoging B+M januari 2019

Prijsverhoging per 1 oktober 2018

Prijsverhoging per februari en maart 2018

Prijsverhoging per 1 januari 2018

Prijsverhoging per 1 augustus 2017

Prijsverhoging per 1 juli 2017

Forse prijsstijging PIR isolatie i.v.m. tekort aan MDI

Door een groot tekort aan Methyleendifenyldi-isocynaat (MDI) wereldwijd wordt er minder PIR isolatie geproduceerd. Als gevolg daarvan zijn onze leveranciers genoodzaakt tot een directe verhoging van de prijzen voor PIR isolatie tot wel 20%. Oorzaken van het tekort zijn een flinke brand bij BASF in Duitsland en diverse bedrijfsongevallen bij de productie van MDI in Wanhua China. Daarnaast is er wereldwijd een toenemende vraag naar MDI, waardoor de prijs (en vaak ook levertijd) toeneemt.Tabel prijsverhoging 2017 - 150dpi

Prijsverhoging per 1 april 2017

Tabel prijsverhoging 2017 - 150dpi

Prijsverhoging per 1 februari 2017

tabel-nieuwe-prijsverhoging-2017-150dpi

Prijsverhoging per 1 januari 2017

tabel-prijsverhoging-2017-150dpi