Wijzigingen B+M Logistiek

De transportsector staat enorm onder druk. De hoge personeelstekorten, brandstofprijzen en toenemende eisen op het gebied van milieu en duurzaamheid leiden tot een stijging van de logistieke kosten. Tegelijkertijd zijn de bouwplatforms kleiner geworden, waardoor het aantal (tijds)leveringen per bouwplaats flink is toegenomen. Ook de toename van de drukte op de wegen draagt bij aan een verdere stijging van de kosten in de logistiek. De verwachting is dat dit alles in de toekomst niet zal verbeteren.

Om de continuïteit en flexibiliteit van onze logistieke service te kunnen blijven garanderen, zijn wij daarom genoodzaakt om een aantal maatregelen te treffen:

  • Het bestaande B+M wagenpark, dat momenteel bestaat uit 4 kraanwagens, 2 opleggers en 4 vrachtwagens (geschikt voor binnenstedelijk gebruik), zal verder uitgebreid worden.
  • Vanaf 1 oktober 2018 zullen onze logistieke tarieven wijzigen.

Een overzicht van de nieuwe logistieke tarieven vind je in onderstaand overzicht. Mocht je door deze wijzigingen problemen ondervinden op lopende projecten, laat het ons dan weten, zodat we samen een oplossing kunnen vinden.

Tabel tariefwijziging B+M Logistiek